Program

Program galerije je sestavljen iz razstav, performansov, ter drugih dogodkov, ki afirmirajo sodobno vizualno umetniško prakso. Razstavišče je namenjeno mladim neuveljavljenim, ter tudi že priznanim avtorjem, ki s svojimi praksami in načinom delovanja sooblikujejo področje interdisciplinarnih vizualnih praks na začetku 21. stoletja. Naše poslanstvo je spodbujanje projektov, ki so povezani s korelacijo med tehnologijo, znanostjo in umetnostjo.

Glede na tehnološko zahtevnost in finančne omejitve avtorjev, smo pripravljeni stopiti z njimi v produkcijska in koprodukcijska razmerja.

Razstavni program galerije se od leta 2013 letno osredotoča na izvedbo šestih razstav tekoče novomedijske produkcije domačih in tujih avtorjev.

PRODUKCIJA NOVA GALERIJA

Pomemben vidik našega kuratorskega interesa je spodbujanje produkcije in delovanja umetnikov, ki razvijajo projekte znotraj polja sodobnih umetniških praks. Avtorji, s katerimi že sodelujemo, s svojo produkcijo predstavljajo ne le svoja dela in afinitete, temveč utemeljujejo tudi osnovne usmeritve in filozofijo Nove galerije DDT na področju vizualnih praks.