SANELA JAHIĆ

V DELOVNEM RAZMERJU

Mehanizem za ustvarjanje napetosti, 2013, avtor fotografije: Janez Pelko
Mehanizem za ustvarjanje napetosti, 2013, avtor fotografije: Janez Pelko

 

Otvoritev v torek, 2. decembra 2014, ob 18. uri.
Razstava bo na ogled do 16. decembra 2014.

 

Umetnost Sanele Jahić bi lahko označili kot študijsko umetnost, saj je plod teoretsko utemeljene raziskave. Vendar je teoretsko domišljena podstat ne prerašča – njena dela so vsebinsko jasna in vizualno podprta. Tako v vsebinskem kot v tehničnem smislu jo že dlje nagovarjajo stroji in tehnologija; sprva predvsem v okviru razmišljanja o naravi podobe, v zadnjem času pa se premika k izraziteje kritičnim delom, ki tehnologije in strojev ne uporabljajo le kot medij, temveč jih tudi vsebinsko nagovarjajo.

V videu »Tovarna« je to denimo razmislek o odnosu med posameznikom in tehnologijo. Svoj odnos, ki je bistveno zaznamovan s pozicijo v sistemu, v intervjuju očrtata Delavka in Lastnik. Jasnost opozicije pa ne napeljuje na črno-belo ilustracijo angažirane ideje, temveč problematiko obravnava kompleksno, torej življenjsko. Podobna ambivalentnost velja za razvoj tehnologije – ta po eni strani delavcem lajša delo, po drugi strani vodi v odpuščanje in, kot izkristalizira delo »Tempo, tempo« diktira njihov ritem. Človek se tako znajde v starem, večnem hrepenenju po doseganju nedosegljive popolnosti – nedosegljive optimizacije gibov, ki jo stroji dosegajo s programirano lahkoto. Frank Bunker Gilbreth, pionir študije gibanja in časa, ki ga prikaže video v delu »Tempo, tempo«, je analiziral delovne gibe in predlagal najkrajše. Da je krog zaokrožen, se je rodil ravno leto pred izdajo prvega zvezka Marxovega Kapitala. Lahko bi tudi rekli, da je krog spojen – saj se Marxov Kapital v delu »Štirje delavci in par teorij« zaradi trenja dobesedno nezdružljivo spoji s knjigo Smrt liberalnega razreda avtorja Chrisa Hedgesa. Liberalni razred je bil nosilec upanja in soudeležen pri spremembah, sedaj pa, neizprosno zlepljen s kapitalistično neoliberalno ekonomijo, po Hedgesovih besedah umira.

Delavci so pomenljivo nadomeščeni – silo štirih delavcev, ki skušajo razdvojiti spojeni knjigi, nadomesti »Mehanizem za ustvarjanje napetosti«. Ljudje in stroj so se lotili sizifove naloge – razdružiti, kar je nerazdružljivo. Zakoni kapitala in izkoriščanja, so, tako se zdi, nezadržno povezani s propadom liberalnega razreda. Tudi »Deregulirana vizija« združuje opoziciji v en, shizofren pogled. Skozi prilagojena stara očala levo oko zre dejansko vrednost denarja, desno pa kapitalistično pomnoženo.

Umetnična dela kljub različnim tematikam in medijem doživljamo izrazito konsistentno – vprašanja percepcije, vloge tehnologije in osebne pozicije (pa naj bo ta razumljena v smislu položaja umetnika, vloge v proizvodnem sistemu ali kulturnega okolja) se v produkciji Sanele Jahić družijo v vizualno domišljenih delih.

Iza Pevec, kustosinja

http://sanelajahic.blogspot.com/

Zagon drustvo_skuc ess