Andrej Uduč

Rojen 1979 v Kranju.

//izjava avtorja

V najstniških letih  21. stoletja je posameznik vse bolj osamljen, izoliran, odvisen od opija digitalnih medijev, ki prežemajo vse pore našega življenja. Tako se vse bolj spreminja v ne-akterja, ki brez premisleka sprejema impulze, trende, ki jih narekuje potrošniška družba. Govorimo lahko o copy/paste generaciji. Vizija ni povratek k staremu, temveč uporaba tisočletne modrosti v novih okoliščinah (tehnologije, družbe) za boj proti davku na dodano vrednost digitalizacije: digitalizaciji srca.

Podobe, pri katerih katerih se lahko samo smejiš ali jokaš. Izbiram smeh.
Mavrica življenja med 0 in 1.

andrej.trbovlje.org

UDUC ANDREJ PDF.