Maša Jazbec

Rojena 1981 v Trbovljah.

//izjava avtorja

Digitalno se procesira kulturna dediščina, tradicionalne oblike umetnosti imigrirajo v polje digitalnega, hkrati pa nastajajo popolnoma nove umetniške smeri, ki so odvisne od informacijske tehnologije. Nove tehnologije mutirajo našo percepcijo telesa s samo-regulativnimi sistemi ter ga transformirajo v elektronski objekt. Vse te tehnološke elemente in sodobne eksistencialne stiske in dileme skušam povezati v simbiotično humane strukture ter jim vdihniti lastno življenje.

http://www.masajazbec.si/

 

JAZBEC MASA PDF.