Špela Pavli

Rojena 1982 v Trbovljah.

//izjava avtorja

Kot članica skupine V.A.T. in individualna producentka vizualnih sporočil, delujem na področju raziskovanja in osmišljanja vizualnih umetnosti na začetku 21. stoletja. Posebno pozornost raziskovanja usmerjam v teoretična raziskovanja sodobnih vizualnih praks, kjer skušam skozi sintezo različnih teoretičnih izhodišč in utemeljitev, pridobiti relevantni vpogled v razvoj sodobne vizualne paradigme.

http://spelapavli.blogspot.com/

PORTFOLIO