Boris Beja

Rojen 1986 v Trbovljah.

//izjava avtorja
Delovanje znotraj polja vizualnih umetniških praks vedno začenjam z zaznavanjem okolja, v katerega nato postavim izjavo (statement) v obliki vizualnega dela. Iščem lepoto skozi urejenost in pravilnost.

 

BORIS BEJA PDF.