Razpis 2017

Razpis za razstavljanje 2017

ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Razpis v okviru programa TNM – Nova galerija DDT

Vabimo vas k pošiljanju predlogov za razstave v Novi galeriji DDT v Trbovljah v letu 2016. Nova galerija Delavskega doma Trbovlje deluje v prostorih bivše kurilnice in depoja za premog. Namenjena je vizualnim razstavam sodobne umetnosti. Poudarek je predvsem na tehnološko podprtih projektih, ki za svojo predstavitev uporabljajo nove tehnologije. Galerija je zasnovana v dveh delih: zgornji del sledi klasičnemu principu bele kocke (white cube), medtem ko je v spodnjem delu ohranjen originalni industrijski izgled. Tako je na simbolni ravni tudi bela kocka umeščena v širši kontekst mesta, v katerem se nahaja.

K sodelovanju in prijavi vabimo umetnike posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju likovnih, novomedijskih, avdio-vizualnih, performativnih, in drugih sodobnih vizualnih praks. Prednost bodo imela dela z novomedijsko in sodobno vsebino.

VSEBINA PRIJAVE:

– jasno opredeljen vsebinski koncept projekta,

– definiran okvir izvedbe in tehnični načrt,

– navedba avtorjev in nosilcev izvedbe s kratkim življenjepisom, pri čemer je umetnik, če nima kuratorja oz. vodje projekta, sam zavezan k vodenju projekta,

– fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost!),

– navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, mobilna tel. št.) vodje projekta in odgovorih oseb.
Svoje predloge in življenjepis pošljite po elektronski ali navadni pošti (s pripisom RAZPIS NOVA GALERIJA) na naslov:

 

ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE,

Trg svobode 11A,

1420 TRBOVLJE

SLOVENIA

 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje s programom TNM (Trbovlje novomedijsko mesto), kot krovni organizator galerijske dejavnosti v Novi galeriji DDT, pri pripravi projektov prispevamo:

– galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,

– varovanje razstave,

– osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,

– izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,

– promocijo razstave v sodelovanju s producentom,

– oblikovanje in tiskanje vabila,

– odprtje razstave z manjšo pogostitvijo,

– potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev izvajalca projekta.

 

Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.

 

Rok prijave: 31. 1. 2017

 

Kontakt: novagalerijaddt@gmail.com

 

Razpis 2017 (pdf)